Tomato AL Import/Export i prodhimeve Bujqesore.

Tomato AL ka ne dispozicion mjetet e duhura si dhe siguron transport te prodhimeve bujqesore kudo ne Evrope.