Tomato AL Import/Export i prodhimeve Bujqesore.

Qendra moderne e grumbullimit Tomato AL, me ambiente frigoriferike eshte ngritur ne Rrethin e Beratit, me nje siperfaqe 30,000 m^2 e pajisur me teknologji e kohes per klasifikim sipas madhesise, cilesise, ngjyres, freskise si dhe ruajtjes se produkteve ne fazen e pas-vjeljes. Kompania ka ne dispozicion nje numer te konsiderueshem serash per kultivimin e domates dhe produkteve te tjera bujqesore.